Dr n. med. Adam Goławski

PROTETYKA | IMPLANTOLOGIA

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia na wydziale lekarsko-dentystycznym ukończył w 1991 r. Po stażu podyplomowym rozpoczął specjalizację ze stomatologii ogólnej, a następnie z protetyki stomatologicznej, uzyskując w 1998 r. dyplom specjalisty. W 2004 r. podjął współpracę z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie trzy lata później obronił pracę doktorską.

Obecnie jest asystentem w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Specjalizuje się w zabiegach z zakresu protetyki, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i sympozjach naukowych.

W naszej klinice będzie zajmował się protetyką i implantologią.

Lubi wypoczynek na łonie natury, pasjonat nart i żeglarstwa. W wolnych chwilach podróżuje.