1. Home
  2. /
  3. Gwarancje

Każdy Pacjent ma prawo skorzystania z rękojmi do 2 lat od momentu wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej. Szczegółowe warunki rękojmi reguluje k.c. Oprócz należnej rękojmi wynikającej z wady materiału lub wadliwego sposobu wykonania usługi, DENTIUM CLINIC stosuje wydłużoną gwarancję na wybrane zabiegi.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest kompletne wykonanie zaleconego planu leczenia, a w szczególności uzupełnienie wszystkich brakujących zębów, gdyż w przeciwnym wypadku może dochodzić do przeciążenia pozostałych zębów (w tym implantów / wykonanych prac protetycznych). Drugim warunkiem przyznania gwarancji jest obowiązek uczęszczania na wizyty kontrolne oraz wykonania higienizacji w DENTIUM CLINIC (cena wg aktualnego cennika) raz na 6 m-cy. Przy mostach protetycznych przykręcanych na implantach higienizacje wg ustalonego harmonogramu (przez pierwsze 6 m-cy – co 2 m-ce zabieg higienizacji a po 6 m-cach od oddania pracy protetycznej co 3 lub 6 m-cy wg potrzeb)
W przypadku nie stosowania się do zalecanych zasad higieny przekazanych podczas wizyt kontrolnych / higienizacji lub niedotrzymanie terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji, gwarancja ulega ograniczeniu lub utracie.

Nieuwzględnione leczenie kanałowe, które na etapie przygotowania planu leczenia było trudne do przewidzenia, jest realizowane przez DENTIUM CLINIC jako oddzielna procedura w pełni płatna przez Pacjenta, po uprzednim poinformowaniu go o tym fakcie i podpisaniu zgody na leczenie, wraz z akceptacją kosztów.
DENTIUM CLINIC nie bierze odpowiedzialności za leczenie stomatologiczne, prace protetyczne wykonane w innym gabinecie. Gwarancja nie obejmuje przypadków odrzucenia implantu wprowadzonych poza DENTIUM CLINIC oraz powikłań po osadzonych wkładach koronowo-korzeniowych i leczeniach endodontycznych wykonanych poza DENTIUM CLINIC, nawet jeśli stomatolog DENTIUM CLINIC osadził na nim ostateczną pracę protetyczną.
Gwarancja nie obejmuje rozwiązań tymczasowych. Użytkowanie tymczasowych koron, mostów lub protez dłużej niż zalecane jest to przez stomatologa, może uszkodzić zęby/implanty, na których ta praca jest osadzona, jak również pozostałe zęby oraz dziąsła. Naprawa / ponowne wykonanie / osadzenie prac tymczasowych wiąże się z dodatkową procedurą zrealizowaną na koszt pacjenta.

Warunki wydłużonej gwarancji

IMPLANTY – wszczep śródkostny ( część znajdująca się w kości, imituje korzeń zęba)
Gwarancja implantu obejmuje wady fizyczne. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe (sam implant) bez kosztów zabiegów leczniczych w zakresie kości i tkanek miękkich (np. regeneracja kości, plastyka dziąsła). Zabiegi takie mogą być konieczne do przeprowadzenia ze względu na nieprzewidywalną rekcję organizmu na wszczep i jego obciążenie.
Czas trwania gwarancji zależy od zastosowanego systemu implantologicznego:
• implanty typu Premium – gwarancja dożywotnia • typu Optimum – gwarancja 10-cio letnia • implanty typu Basic – gwarancja 5-cio letnia
Niedotrzymanie terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji powoduje ograniczenie gwarancji do 12 m-cy (bez względu na typ implantu).

ENDODONCJA

Ze względu na specyfikę leczenia kanałowego, obarczonego ryzykiem niepowodzenia, DENTIUM CLINIC nie udziela dodatkowej gwarancji. Jednak jeśli w okresie do 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego Pacjent będzie odczuwał dolegliwości bólowe w leczonym zębie, DENTIUM CLINIC zobowiązuje się przeprowadzić odpłatne ponowne leczenie kanałowe, ale wkład koronowo-korzeniowy i odbudowa zęba, która zostanie uszkodzona przy tym leczeniu, będzie wykonana na koszt DENTIUM CLINIC. W przypadku gdy pomimo wykonania ponownego leczenia, ząb będzie kwalifikował się do usunięcia, koszt tej ekstrakcji pokryje DEMTIUM CLINIC. Po upływie 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego, wszystkie dodatkowe zabiegi w tym powtórne leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka korzenia, ekstrakcja będą płatne wg obowiązującego cennika. Leczenie kanałowe powtórne wykonane po leczeniu kanałowym pierwotnym przeprowadzonym poza DENTIUM CLINIC wyklucza możliwość zastosowania zobowiązania Kliniki do pokrycia w/w kosztów.

Warunkiem pokrycia kosztów odbudowy i wkładu w omawianym przypadku oraz osiągnięcia długotrwałego efektu po leczeniu endodontycznym jest szczelna odbudowa zęba wykonana w DENTIUM CLINIC we wskazanym przez lekarza sposób oraz radiologiczna kontrola zęba wg zaleceń lekarza. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, tj. odbudowy zęba oraz kontroli i higienizacji (co 6 m-cy), unieważnione są powyższe zobowiązanie dot. pokrycia kosztów przez Klinikę.

 

WYPEŁNIENIA

Wypełnienia kompozytowe opatrzone są 5-letnią gwarancją. Udzielenie gwarancji uwarunkowane jest dotrzymaniem terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji oraz stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone w tym samym czasie. Jeśli Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych (w terminie d 6 m-cy) oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji, gwarancja jest ograniczona do 6 m-cy.

 

PROTEZA AKRYLOWA I SZKIELETOWA

Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 3 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 3 m-cy od daty oddania protezy) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania protezy). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 3 m-cy (od oddania protezy) Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.

KORONY na własnych zębach / na implantach, MOSTY, nakłady kompozytowe : INLAY, ONLAY oraz LICÓWKI / BONDNG

Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 5 lata. W przypadku braku innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania pracy protetycznej) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 5 lat (liczony od daty oddania pracy protetycznej). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzymuje terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.

 

MOSTY ostateczne oparte na implantach (nie dotyczy mostu tymczasowego)

Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 5 lat. W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania ostatecznego mostu) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 5 lat (liczony od daty oddania ostatecznego mostu). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy od oddania mostu protetycznego pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzymuje terminów zalecanych kontroli i zabiegów higienizacji.

 

Umów się na konsultację
Wypełnij i wyślij poniższy formularz.
Skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia dogodnego terminu wizyty.
Podaj Swój numer telefonu, abyśmy mogli zadzwonić:
Jeśli podasz nam Swój adres e-mail, najpierw do Ciebie napiszemy.

WSPIERAMY

Zadzwoń teraz: +48 888 60 50 40