1. Home
  2. /
  3. Rozporządzenie o Ochronie Danych...

[column width=”1/1″ last=”true” title=” Najważniejsze informacje ” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[accordion collapsible=”true” closed_bg=”accent1″ title_color=”accent8″]
[pane title=”Przetwarzanie danych w związku z RODO” background_image=””]

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez Dentium Clinic . Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez Dentium Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Dentium Clinic. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Dentium Clinic.

[/pane]

[pane title=”Prawa przysługujące w związku z nową regulacją” background_image=””]

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

[/pane]

[pane title=”Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych” background_image=””]

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

[/pane]

[pane title=”Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych” background_image=””]

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, Dentium Clinic nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.
[/pane]

[pane title=”Prawo do wniesienia sprzeciwu” background_image=””]

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Dentium Clinic nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

[/pane]

[pane title=”Pozostałe prawa” background_image=””]

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Dentium Clinic, jeżeli:

Dentium Clinic może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

[/pane]

[pane title=”Polityka Prywatności” background_image=””]

Dentium Clinic informuje o tym, że na swojej stronie internetowej stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisu internetowego psiesprawy.com bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

[/pane]

[pane title=”Inspektor Ochrony Danych” background_image=””]

Inspektor Ochrony Danych Dentium Clinic jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@dentiumclinic.pl.

[/pane]

[pane title=”Odbiorcy Danych Osobowych” background_image=””]

Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

Dentium Clinic informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone.

[/pane]
[/accordion]

[/column]

WSPIERAMY

Zadzwoń teraz: +48 888 60 50 40