1. Home
  2. /
  3. Zespół ekspertów
  4. /
  5. Lek. med. Maciej Nowiński

Lek. med. Maciej Nowiński

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie skończył specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2010 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny oraz certyfikowany implantolog jednego z najbardziej znanych producentów implantów. W 2015 roku rozpoczął prestiżowe studia podyplomowe Linhart Implant Continuum Education NYU odbywające się w Collage of Dentistry New York University w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. W codziennej praktyce zajmuje się usuwaniem zębów, resekcją wierzchołków korzeni, zabiegami przedimplantacyjnymi oraz implantacją zębów.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2013, 2014 oraz 2015 roku otrzymał prestiżową nagrodę Platinum Preferred Award za wkład w rozwój implantologii, która jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem, a także współautorem publikacji oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Publikacje: The application of bone morphogenetic proteins in maxillofacial procedures; Wykorzystanie przeszczepów kości korowo-gąbczastej z nasady bliższej kości piszczelowej oraz fibryny bogatopłytkowej (PRF) do wypełniania dużych ubytków kości żuchwy. W Dentium zajmuje się implantologią, protetyką na implantach oraz chirurgią przedimplantacyjną.

Stowarzyszenia i instytucje, do których należy nasz ekspert

Zobacz certyfikaty naszego eksperta

Poznaj także porady naszych eksperów

Zalecenia po wszczepieniu implantu zębowego
Zalecenia po wszczepieniu implantu zębowego
Zalecenia po wszczepieniu implantu zębowego
Higiena implantów zębowych
Zalecenia po wszczepieniu implantu zębowego
Budowa implantu zębowego

WSPIERAMY

Zadzwoń teraz: +48 888 60 50 40