1. Home
  2. »
  3. Zespół ekspertów
  4. »
  5. Lek. med. Maciej Nowiński

Lek. med. Maciej Nowiński

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie skończył specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

W 2010 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny oraz certyfikowany implantolog jednego z najbardziej znanych producentów implantów. W 2015 roku rozpoczął prestiżowe studia podyplomowe Linhart Implant Continuum Education NYU odbywające się w Collage of Dentistry New York University w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. W codziennej praktyce zajmuje się usuwaniem zębów, resekcją wierzchołków korzeni, zabiegami przedimplantacyjnymi oraz implantacją zębów.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2013, 2014 oraz 2015 roku otrzymał prestiżową nagrodę Platinum Preferred Award za wkład w rozwój implantologii, która jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem, a także współautorem publikacji oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Publikacje: The application of bone morphogenetic proteins in maxillofacial procedures; Wykorzystanie przeszczepów kości korowo-gąbczastej z nasady bliższej kości piszczelowej oraz fibryny bogatopłytkowej (PRF) do wypełniania dużych ubytków kości żuchwy. W Dentium zajmuje się implantologią, protetyką na implantach oraz chirurgią przedimplantacyjną.

Stowarzyszenia i instytucje, do których należy nasz ekspert

Zobacz certyfikaty naszego eksperta

Poznaj także porady naszych eksperów

Odrzucenie implantu zęba – objawy, przyczyny
Dobry dentysta Kraków
Proteza górna na 4 implantach – co to za rozwiązanie?
Proteza All-on-4

WSPIERAMY

Zadzwoń teraz: +48 888 60 50 40