Wizyta konsultacyjna

Spis treści

Na czym polega wizyta konsultacyjna? Po co jest przeprowadzana? O celach i przebiegu wizyty konsultacyjnej dowiesz się z naszego dzisiejszego wpisu.

Po co jest wizyta konsultacyjna?

Skoro podczas wizyty konsultacyjnej nie wykonuje się żadnych zabiegów, to jaki właściwie jest jej cel? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw przybliżyć koncepcję stomatologii holistycznej. Jest to taka filozofia leczenia, która kładzie szczególny nacisk na występujące w organizmie wzajemne zależności. W organizmie bowiem wszystko jest w ten czy inny sposób połączone. Dotyczy to nie tylko poszczególnych jego części, ale też tego, jak jedne choroby i dysfunkcje wypływają z innych. Dlatego leczenie miejscowe nie zawsze przynosi upragnione rezultaty. Choć eliminuje objawy, to nieraz nie skupia się na prawdziwej przyczynie problemu, przez co po pewnym czasie okazuje się, że miało ono jedynie charakter doraźny.

W stomatologii holistycznej stosuje się inne metody, a mianowicie leczenie kompleksowe, biorące pod uwagę całokształt sytuacji w organizmie i stawiające sobie za cel przywrócenie Pacjentowi pełni zdrowia.

Takie leczenie jest jednak złożonym procesem, dlatego nie powinno się do niego przystępować bez odpowiedniego przygotowania. Właśnie takim przygotowaniem jest wizyta konsultacyjna. Stanowi ona podstawę pod przeprowadzenie skutecznej terapii. Jest ona przeprowadzana po to, żeby zdiagnozować problemy zdrowotne Pacjenta i na tej podstawie szczegółowo zaplanować przebieg leczenia.

Jak odbywa się wizyta konsultacyjna?

Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz dokonuje przeglądu stomatologicznego. Jest to  dokładne sprawdzenie zdrowia całej jamy ustnej. Przegląd ten obejmuje nie tylko stan zębów, ale także dziąseł, warg, policzków, języka, podniebienia, ślinianek, stawów skroniowo-żuchwowych, kości podtrzymujących zęby, mięśni żuchwy i prawidłowości zgryzu. Oceniane jest także ryzyko próchnicy zębów, chorób dziąseł i zmian nowotworowych. Lekarz sprawdza też, które miejsca wymagają uzupełnień protetycznych lub implantologicznych.

 

Ale wizyta konsultacyjna nie ogranicza się jedynie do przeglądu stomatologicznego. Przeprowadzany jest również wywiad lekarski, czyli wymiana informacji między Pacjentem i lekarzem, dzięki której lekarz dowiaduje się o ogólnym stanie zdrowia Pacjenta, przede wszystkim o chorobach przewlekłych, ponieważ niektóre z nich mogą stanowić przeciwwskazanie do wykonania określonych zabiegów. Wnikliwe przeprowadzenie wywiadu lekarskiego pozwala na dobranie takich metod leczenia, które nie tylko przywrócą Pacjentowi zdrowie i funkcjonalność jamy ustnej, ale także będą dla niego najbezpieczniejsze. Przegląd i wywiad lekarski uzupełnia się o diagnostykę obrazową.

Owocem tych wszystkich działań jest stworzenie planu leczenia obejmującego wszystkie etapy terapii. Pacjent dowiaduje się z niego, co wymaga leczenia, jakie metody wybrał lekarz i z jakimi będzie się to wiązało kosztami. Dzięki planowi leczenie staje się procesem przewidywalnym i transparentnym. Pacjent na każdym etapie terapii wie, “na czym stoi”, co przekłada się na jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Wizyta konsultacyjna

Co możesz teraz zrobić?

Wizyta konsultacyjna jest kluczowa dla skutecznego leczenia kompleksowego. Żeby dowiedzieć się więcej, przyjdź do Dentium Clinic. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer +48 888 60 50 40 lub wypełniając formularz.

WSPIERAMY

Zadzwoń teraz: +48 888 60 50 40