Maciej Nowiński

CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA | IMPLANTOLOGIA

Absolwentem Wydziałów Lekarskiego oraz Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie skończył specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Za swój wkład w rozwój implantologii otrzymał prestiżową nagrodę Platinium Preferred Award, która przyznawana jest corocznie 700 lekarzom w 70 krajach. Nieustająco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach związanych z implantologią, sterowaną regeneracją kostną i protetyką. Posiada certyfikat potwierdzający jego umiejętności w leczeniu z wykorzystaniem rozwiązań Biomet3i. Swoją wiedzą dzieli się z innymi, pisząc publikacje i doniesienia naukowe, przedstawiane na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej.

Specjalizuje się w zabiegach endodontycznych z wykorzystaniem mikroskopowego leczenia kanałowego. Zajmuje się także usuwaniem zębów, resekcją wierzchołków korzeni, zabiegami przedimplantacyjnymi oraz implantacją zębów.