Piotr Janczy

ENDODONCJA MIKROSKOPOWA | CHIRURGIA | IMPLANTOLOGIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod okiem znanych specjalistów odbył podyplomowy staż kliniczny w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.

Następnie pracował w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na stanowisku młodszego asystenta, gdzie zajmował się pracą kliniczną oraz nadzorem i edukacją stażystów podyplomowych.

Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu endodoncji, chirurgii, implantologii.

Zawodowe pasje i zaangażowanie sprawiły, że wraz z przyjaciółmi zdecydował się na założenie Dentium Clinic, gdzie będzie zajmował się endodoncją mikroskopową, chrurgią i implantologią.

Prywatnie jest miłośnikiem aktywnego spędzania czasu oraz motoryzacji.